Seo Plagiat - program do wyszukiwania plagiatów

Motoreduktory przekładnie mechaniczne rolnicze kątowe atex planetarne ślimakowe walcowe

Wszystkie urządzenia mechaniczne pracujące w przemyśle i rolnictwie powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa dyrektywy Unii Europejskiej ATEX. W dokumencie tym określono kluczowe wymagania dla produktów, które są przeznaczone do stosowania w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Na dzień obecny nie ma w praktyce dziedziny przemysłowej , która byłaby wolna od wybuchowych gazów, oparów cieczy czy pyłów. Dlatego w maszynach i urządzeniach powinny być stosowane przekładnie atex , a ponadto atestowane pod tym kątem motoreduktory. Certyfikaty przydzielane poprzez jednostki notyfikujące różnią się w zależności od kategorii urządzenia, typu ochrony przeciwwybuchowej, klasy temperatur i innych parametrów. Inne wymagania będą musiały spełniać przekładnie mechaniczne znajdujące się w kombajnach górniczych pracujących w pyle węglowym, a inne przekładnie rolnicze. Główną kwestią związaną z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym jest tarcie. Konwencjonalne przekładnie walcowe, przekładnie ślimakowe lub przekładnie walcowo-stożkowe mogą powodować tarcie między zębami, co prowadzi do zwiększenia temperatury i innych zjawisk mogących być źródłem wybuchu określonych substancji. Niezależnie od tego, czy ruch przekazują przekładnie kątowe, przekładnie planetarne czy wykorzystujące przekładnie reduktory, to wśród zębami występuje tarcie. W ekstremalnych sytuacjach temperatura trących przedmiotów ma możliwość sięgać 800 stopni Celsjusza. Zwykła mąka lub kurz zbożowy zapala się już w przedziale od 400 do 500 stopni. Dlatego eliminowanie tarcia w przekładniach jest kluczowym elementem zwiększania ich bezpieczeństwa. Bardzo ważne są również odpowiednie obudowy, które uniemożliwiają wnikanie przedmiotów obcych w tryby przekładni. Iskry powstałe na skutek takich wniknięć mogą być skrajnie niebezpieczne w wypadku maszyn pracujących w strefach zagrożonych wybuchami.