Seo Plagiat - program do wyszukiwania plagiatów

W 2012 Grupa Kapitałowa Deutsche Bank Polska S.A. uzyskała wynik na działalności dzi…

W 2012 Grupa Kapitałowa Deutsche Bank Polska S.A. uzyskała wynik na działalności działalności bankowej wynoszący 256 mln zł. Bilans Grupy wyniósł 7,300 mln zł, a zysk z kapitału 17.71%.   Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I ratio w roku 2012 wyniósł 40%. Grupa odnotowała również największy w swojej historii przychód netto na pracownika - 1 258.96 tys. zł. 2012 był kolejnym bardzo dobrym rokiem w zakresie przychodów w zasadniczych liniach biznesowych. Przychód w sektorze bankowości transakcyjnej wyniósł 108 mln zł w porównaniu z 99 mln w roku 2011. Rok 2012 był również kolejnym rokiem zwiększania wolumenów wykonywanych operacji. Łącznie Bank przetworzył 17,1 mln transakcji wobec 16,4 mln w roku 2011, co stanowi wzrost o ponad 4%.   W obszarze działalności powierniczej odnotowano 20% wzrost zarówno pod względem liczby obsługiwanych funduszy inwestycyjnych, jak również wartości ich aktywów. Dzięki temu Deutsche Bank Polska S.A. utrzymał swoją znaczącą pozycję banku depozytariusza z niemal 25% udziałem na rynku krajowych funduszy inwestycyjnych w Polsce.   Wzrósł także przychód z działalności handlowej - transakcje wymiany walutowej, działalność handlowa oraz produkty rynku kapitałowego zaowocowały przychodem w wysokości 59 mln zł, większym o 4 mln zł w stosunku do roku 2011.   W 2012 roku Deutsche Bank Polska S.A. uczestniczył w największych i najbardziej prestiżowych transakcjach na polskim rynku kapitałowym, takich jak: transakcja połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bank o wartości 5,0 mld EUR, transakcja przejęcia spółki Polkomtel przez Zygmunta Solorza-Żaka o wartości 900 mln EUR czy emisja obligacji typu PIK o wartości 2012 mln USD - pierwsza i jedyna emisja obligacji typu PIK w Polsce. Bank kontynuował także współpracę z sektorem publicznym, między innymi przy sprzedaży pakietu PKO Banku Polskiego w formule przyspieszonej budowy księgi popytu w imieniu Ministerstwa Skarbu Państwa o wartości 3,1 mld PLN i szeregu emisji obligacji dla Ministerstwa Finansów.   W 2012 Deutsche Bank Polska S.A. po raz kolejny został wyróżniony w prestiżowych międzynarodowych rankingach. Magazyn Euromoney ogłosił Bank najlepszym bankiem inwestycyjnym oraz Best Risk Advisor w Europie Środkowej i Wschodniej, uznając go także za Best M&A House in Poland. Z kolei magazyn EMEA Finance przyznał Deutsche Bank tytuł najlepszego zagranicznego banku inwestycyjnego w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej. Bank ponownie został wysoko oceniony za jakość świadczonych usług powierniczych. Magazyn branżowy Global Custodian w swoim corocznym rankingu, sporządzanym na podstawie ocen Klientów, przyznał Deutsche Bank Polska S.A. podwójną notę Top Rated klasyfikując Bank na pierwszym miejscu wśród banków obsługujących zarówno klientów zagranicznych, jak i instytucje krajowe w Polsce.   W 2012 do grona spółek grupy Deutsche Bank w Polsce dołączyła Deutsche Services Polska Sp. z. o.o. Spółka rozpoczęła pełną działalność operacyjną w trzecim kwartale roku 2012. Deutsche Services Polska Sp. z o.o. świadczy zaawansowane usługi wsparcia z zakresu analiz finansowych, sprawozdawczości oraz zarządzania procesami z obszaru finansów dla wybranych lokalizacji Grupy Deutsche Bank z Europy Zachodniej. Aktualnie Deutsche Services Polska Sp. z o.o. zatrudnia 36 specjalistów, a w planach ma dynamiczny dalszy rozwój.   W zakresie działalności na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w 2012 Deutsche Bank Polska S.A. kontynuował swoje zaangażowanie na rzecz promocji sztuki i muzyki. Bank był jednym ze sponsorów prestiżowego spektaklu operowego Wojna i Pokój w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, mecenasem wystawy zrealizowanej przez Stowarzyszenie Artystów Niepełnosprawnych Nasza Galeria, jak również współpracował z Europejską Fundację Promocji Sztuk Wokalnej przy produkcji płyty z muzyką operową.   Deutsche Bank Polska S.A. Sprawdź ogłoszenia Pożyczki pozabankowe na dowód nawet z komornikiem niezależnie od BIK Pożyczka dla firm Pożyczki prywatne pod zastaw nieruchomości Pożyczki dla firm pod auto bez BIK bez KRD cała Polska Pożyczki dla firm pod auto bez BIK bez KRD cała Polska